Cand.pæd.psych. aut.
Kognitiv terapeut

Jeg arbejder inden for følgende områder:

Familier der oplever konflikter, kriser og sorg f.eks. før, under og efter skilsmisse.

Børn og unge med følelsesmæssige og sociale vanskeligheder i forbindelse med f.eks. skilsmisse, mobning, problemer i familien, forældres psykiske sygdom eller forældres alkoholmisbrug.

Børn og unge, der udviser selvskadende eller udadreagerende adfærd, er triste, har lavt selvværd/selvtillid, er ensomme, har psykosomatiske symptomer eller lettere spiseforstyrrelser.

Voksne der oplever livs- og udviklingskriser, tab, er stressede, er overbelastede på jobbet, har lavt selvværd eller generelt manglende trivsel.

Supervision. Individuel supervison/rådgivning til psykologer i forbindelse med autorisation.

Telefonrådgivning tilbydes.

Praktisk information Klinikken ligger i Helsingør. (Psykologerne på Værftet. I.L. Tvedesvej 12, 3000 Helsingør), men samtalen kan foregå i dit/jeres hjem. (Jeg bor i Hellerup).

Jeg modtager ikke klienter over sygesikringen. Men flere private sundhedsforsikringer dækker udgiften til autoriserede psykologer, nogle op til 100% af udgiften.


Kontakt
Psykolog Janne Utzon
Tlf.: 40 16 33 72
Mail: janne@utzon.dk

Betaling
Kontant eller netbank